Subscribe to RSS feed

Oct 9, 2013

Berkuli

4 tahun berkuli,
dengan pakciknya,
sebagai mentor,
sebagai pendidik.

4 tahun berkuli,
berjalan-jalan,
membuka "channel",
membuka persahabatan.

Tiba masa,
Pakciknya perkenalkan,
Seorang pemodal jutawan,
Seorang wanita.